Ordensregler

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden og for at sikre vores gæster bedst muligt, har Bork Festival fastsat følgende regler til overholdelse på festivalens områder.

 

 • Der er kun adgang på pladsen og campingarealer for betalende gæster med gyldig billet.

 • Der kan forekomme visitation af gæster ved adgang til pladsen

 • Du må ikke have væske med ind på pladsen - men du må gerne tage en beholder med, og benytte dig af alle vores gratis vandposter (det er drikkevand, der er i hanerne ved toiletvognene) inde på pladsen.

 • Personer der uberettiget og med forsæt forsøger at skaffe sig adgang til Festivalpladsen bliver afkrævet en afgift svarende til en dagsbillet og politianmeldt med henvisning til Straffelovens § 264 om ulovlig indtrængen.

 • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.

 • Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning, afmærkning eller adfærd, får ikke adgang på festival- eller campingområderne.

 • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, sikkerhedspersonale, medhjælpere eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til det øvrige publikum og til festivalens medarbejdere.

 • Sikkerhedspersonalets anvisninger skal efterkommes.

 • Følgende må ikke medbringes (ikke udtømmende): våben, dyr, drikkevarer der ikke er købt på Festivalen, flag, bannere eller bannerstænger, siddemøbler, fyrværkeri eller laserpenne.

 • Crowd surfing, stagediving, moshing og andre sikkerhedsbelastende publikumsaktiviteter er forbudt.

 • For Campingarealer henvises desuden til campingreglerne, der kan findes her

 

Overtrædelse af ovenstående betragtes som dårlig festivalopførsel og kan medføre bortvisning og/eller politianmeldelse.

 

Med venlig hilsen
Bork Festival

Sponsorer
Find os på
FaceBook
Seneste tweets fra
Twitter
x

Vind partoutbillet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær med
i konkurrencen om en partoutbillet til 2020.