Ordensregler

For at sikre vores gæster bedst muligt, gælder nedenstående ordens og sikkerhedsmæssige regler for ophold på campingområdet og festivalpladsen.

Festivalen henstiller til, at unge under 16 år ikke ligger alene på campingområderne.

 

Afmærkede områder / brandveje

Teltslagning og opstilling af campingvogne skal af hensyn til brandrisikoen foregå indenfor de afmærkede områder. Telte, barduner m.m. uden for de afmærkede områder er ikke tilladt og fjernes af campingvagten. Fjernede telte kan afhentes hos nærmeste campingvagt.

Brandveje/friarealer skal holdes frie og ryddelige og må aldrig blokeres.
Opstillet brandmateriel må ikke gøres til genstand for leg eller lignende, idet materiellet er opstillet for alles sikkerhed.

 

Alkoholpolitik for unge

Unge under 16 år bør ikke bo alene uden voksne på campingområderne.

Bork Festival ønsker at leve op til Dansk lovgivning. Det betyder, at der ikke udskænkes alkohol på festivalpladsen til unge under 18 år. På campingområdet må gæsterne drikke alkohol når de er over 16 år, dog med max alkoholprocent på 16,5 % (dansk lovgivning).

Unge under 16 år der berusede, eller indtager alkoholiske drikke accepteres ikke. Vurderes det, at den unge er meget beruset tilkaldes forældre, og den unge kan ikke fortsætte festen på Bork Havn Musikfestival.

 

Campingvogne

Skal være indregistrerede, og med nummerplader. Prøveplader accepteres ikke. Campingvogne med gasforsyning skal være godkendt inden for de sidste to år – ellers skal du lade gasflasken blive hjemme – gas-attest skal medbringes.
Af sikkerhedshensyn er leg og ophold på taget af campingvogne er ikke tilladt.

 

Dyr

Vi skal være gode ved vores hunde og andre husdyr, de har derfor ingen adgang på festivalpladsen og på camp områderne.

 

Foto & videoudstyr

Professionelt foto & videoudstyr må ikke bruges under koncerterne i musikteltene.

 

Køretøjer

Biler, eller andre køretøjer med motor, er ikke tilladt på campingpladsen. Autocampere henvises til camp rolig.

 

Medicin

Lægeordineret medicin til eget brug er tilladt at medbringe.

 

Ophold på camp områderne

Lejrchefen, guiden og kontrollører har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Vi beder dig vise andre campinggæster hensyn.
Bilmotorer eller andre former for motorer må ikke startes på campingpladsen under festivalen.

I tidsrummet kl. 01:30 - 07:00 er der stille tid på Camp Deluxe.
Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem - dvs. rene og ryddelige.

 

Rygmærker

Det er på festivalområdet ikke tilladt at bære eller medføre mærker der viser tilhørsforhold til rocker eller rockerrelaterede grupperinger.

 

Skrald og affald

Skrald og affald mellem telte og campingvognene udgør en stor brandfare. Derfor skal området omkring din campingvogn eller telt holdes ryddeligt og alt affald og brandbart materiale smides i de dertil indrettede sække og affaldscontainere.

Hjælp os med at Bork forbliver en REN og SIKKER Festival. Efter gentagne henstillinger om oprydning omkring telt/campingvogn kan dit festivalarmbånd blive klippet.
De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.

 

Stoffer

Brug/salg af hash og andre euforiserende stoffer er som i resten af landet forbudt på festivalen. Overtrædelse af disse regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Hent en informations folder vedrørende de skadelige virkninger udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

 

Ulovlig indtrængen

Enhver ulovlig indtrængen på campingområderne samt festivalpladsen accepteres ikke.

Hvis nogen pågribes af festivalens vagter, vil man få udstedet en affgift svarende til en dagsbillet ved indtrængen på festivalpladsen, og ved indtrængen på campingarealerne en afgift tilsvarende en partout billet.

 

Våben

Er naturligvis ikke tilladt på festivalområdet og vil medføre, at politiet vil blive tilkaldt øjeblikkeligt. Det skal være trygt at færdes på festivalen – derfor denne kontante holdning.

 

Telte | max 16 m2

De opstillede telte må maksimalt være 16 m2. Der skal være plads til alle, og der er ikke ubegrænsede campingarealer til rådighed, så I må ikke opstille telte, der ikke benyttes til beboelse.

 

Ting, der ikke må medtages på camp områderne

Af sikkerhedshensyn må sofaer eller andre møbler, diverse træ og lægter, køleskabe/frysere, generatorer, gasflasker, telte/pavilloner opbygget af træ-skelet og lignende, ikke medbringes på campingarealerne.

Brug af tøris er forbudt.

 

Tyveri og hærværk

Camping er på eget ansvar og Bork Havn Musikfestival påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk. Husk derfor at passe på dine ting, og sørg for altid at have dine værdigenstande, såsom pung, mobil og smykker, på dig. Det er en god ide at lade dyrt tøj og elektronik blive hjemme.

Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet, og vil, som udgangspunkt, resultere i øjeblikkelig bortvisning og klipning af armbånd.

 

Åben ild

Al brug af åben ild er strengt forbudt. Dette gælder lys, myggelys, flagermuslygter, grill, spritapparater mv. Når der skal hygges, så køb eventuelt batteridrevne fyrfadslys.

Husk at disse regler er til for jeres egen sikkerheds skyld og at overtrædelse kan medføre klip af armbånd.

Vær opmærksom på, at Bork Festivalen er ansvarlige overfor brandmyndighederne og politiet, og at det til enhver tid er festivalens hjælpere, der bestemmer, hvad der må medbringes på campingområdet.

ALLE ANVISNINGER FRA FESTIVALENS GUIDER OG KONTROLLØRER SKAL ALTID FØLGES. OVERTRÆDELSE AF REGLERNE VIL KUNNE MEDFØRE BORTVISNING.
FESTIVAL GUIDER OG KONTROLLØRER PÅ BORK HAVN MUSIKFESTIVAL GØR HVAD DE KAN, FOR AT ALLE KAN HAVE EN GOD FESTIVAL. LYT TIL DEM, OG GØR SOM DE BEDER DIG OM - FOR DIN EGEN OG DE ANDRE GÆSTERS SIKKERHED, SÅ ALLE KAN FÅ EN HYGGELIG FESTIVAL!

Sponsorer
Find os på
FaceBook
Seneste tweets fra
Twitter
x

Tilmeld dig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.